Održana konferencija „ Zapošljavanje osoba sa hendikepom“

Konferencija „ Zapošljavanje osoba sa hendikepom“ održana je 2.11. u Press centru Udruženja novinara Srbije.

Tema je bila zapošljavanje osoba sa hendikepom, kao i izazovi u procesu zapošljavanja osoba sa hendikepom. Predstavljen je položaj osoba sa hendikepom na tržištu rada u Srbiji, ali i nepovoljna situacija u kojoj se nalaze poslodavci koji žele da zaposle osobe sa hendikepom.

Govorili su:

– Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom

– Marija Škrbić Dražić, Coordinator for Community Development & Social Responsibility, ManpowerGroup Serbia

– Svetlana Budimčević, rukovodilac pravne službe Unija poslodavaca Srbije

Osobe sa hendikepom i poslodavci u Srbiji su u nepovoljnom položaju usled pogrešno postavljenih zakonskih i strateških rešenja koja su u suprotnosti s UN konvencijom o pravima osoba sa hendikepom. Dodatni problem u oblasti zapošljavanja osoba sa hendikepom je netransparentnost primene odredbi Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji na osnovu kojih poslodavci vrše uplatu paralelnog poreza, a koje održavaju diskriminaciju u zapošljavanju  i dodatno opterećuju poslovni sektor.

Milan Janković je istakao da osobe sa hendikepom nisu adekvatno zastupljene na tržištu rada, zbog čega su u dodatnom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Zbog loših zakonskih rešenja oko 150.000 osoba sa hendikepom ne može da ostvari pravo na podršku prilikom zapošljavanja, a samim tim i poslodavci nisu u mogućnosti da doprinesu većem zapošljavanju osoba sa hendikepom.

Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije navela je da su od donošenja zakonskog okvira za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa hendikepom, poslodavci intenzivnije suočeni sa neophodnošću da se upoznaju sa problematikom zapošljavanja osoba sa hendikepom. Istovremeno, poslodavci se susreću sa mnogobrojnim izazovima u pokušaju zapošljavanja osoba sa hendikepom. Ona je apelovala na državu da reguliše zakonske okvire kako bi se povećala zapošljivost osoba sa hendikepom i navela je uvođenje fleksibilnijeg radnog vremena u naš zakon kao primer podrške za osobe sa hendikepom.

Primena inovativne prakse i ekspertize HR-a kao nove podrške zapošljavanju osoba sa hendikepom su značajni u kontekstu razvoja društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Razvoj programa kompanije ManpowerGrup Serbia koji promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinosi zapošljivosti učesnicima jeste primer dobre prakse za poslodavce. Mariaj Škrbić Dražić predstavila je rezultat projekta „Inkluzivno poslovanje“ u okviru kog je preko 100 osoba sa hendikepom osnaženo za aktivno traženje posla, a preko 30 njih je i pronašlo posao.

Udruženje studenata sa hendikepom razvija načine koji treba da doprinesu boljem položaju osoba sa hendikepom bez obzira na uzrast i vrstu hendikepa. Izmena loših zakonskih rešenja je jedan od ciljeva Udruženja studenata sa hendikepom koji će pokušati da ostvari kroz aktivno zagovaranje i podršku relevantnih aktera.