Pristupnica

Poštujući ljudska prava i pravo na izbor članstvo u Udruženju studenata sa hendikepom počiva na dobrovoljnosti. Udruženje promoviše inkluzivno društvo i u skladu sa tim pravo na članstvo u Udruženju studenata sa hendikepom može ostvariti svaka osoba, bez obzira da li je ili nije osoba sa hendikepom.

Član Udruženja studenata sa hendikepom može biti svaka osoba koja popuni pristupnicu za članstvo u Udruženju. Potrebno je znati da članstvo u Udruženju ne zahteva plaćanje članarine ili druge vidove obavezivanja, osim poštovanja vrednosti organizacije.