Istraživanja, ispitivanja, ankete, analize

Istraživanja Udruženja studenata sa hendikepom sprovođena su kako bi se prikazalo trenutno stanje u oblastima poput srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja, zapošljavanja, taksi prevoza i stipendija koje jedinice lokalnih samouprava dodeljuju učenicima i studentima sa hendikepom. Osim toga, Udruženje je realizovalo i istraživanja o distanci koju studenti bez hendikepa imaju prema studentima sa hendikepom, ali i o diskriminaciji kroz koju prolaze osobe sa hendikepom. Udruženje sva istraživanja sprovodi u cilju ukazivanja na trenutno stanje, mapiranja problematičnih oblasti i praksi i zagovaranja uvođenja mera za poboljšanje položaja osoba sa hendikepom. Rezultati istraživanja koriste se za ukazivanje donosiocima odluka i javnosti na postojanje nejednakosti i diskriminacije i značaja ravnopravnog uključivanja osoba sa hendikepom u sve društvene aktivnosti.

Položaj mladih sa hendikepom u srednjem obrazovaju

Hendikep je pitanje ljudskih prava

Izveštaj o analizi zapisnika biračkih odbora

Stipendije za ucenike i studente sa hendikepom u JLS u RS