Udruženje studenata sa hendikepom izdalo je veliki broj informativnih i edukativnih publikacija namenjenih i mladima sa hendikepom, ali i opštoj javnosti. Cilj izdavaštva Udruženja je podizanje svesti javnosti o položaju osoba sa hendikepom u Srbiji i vrednostima inkluzivnog društva. Osim toga, Udruženje je objavilo i publikacije o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji. Neke publikacije približavaju publici rezultate istraživanja o položaju osoba sa hendikepom u raznim društvenim oblastima, a u cilju ukazivanja na neophodnost obezbeđivanja sistemski organizovanih servisa podrške za osobe sa hendikepom. USH je izdao i nekoliko publikacija čija je svrha informisanje studenata sa hendikepom o njihovim pravima, prilikama, kao i načinima da se bore protiv diskriminacije i mehanizmima koji im u tome mogu biti korisni.