Udruženje studenata sa hendikepom korak bliže ka ravnopravnosti za učenike i studente sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je okrugli sto sa ključnim akterima za pokretanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika u konkurse za stipendije koje jedinice lokalnih samouprava dodeljuju učenicima i studentima. Okrugli sto se odigrao 24. marta u EU info centru, a učestvovali su predstavnici i predstavnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Stalne konferencije gradova i opština i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Učesnicima su prezentovani rezultati istraživanja o konkursima za stipendije jedinica lokalnih uprava i broju jedinica lokalnih samouprava koje (ne)prepoznaju mlade sa hendikepom, kao i predlog ublaženih kriterijuma za čije uvođenje će se Udruženje zalagati u narednom periodu. Svi ključni akteri dali su korisne sugestije, predloge i savete u cilju formulisanja finalnog predloga inkluzivnih politika.

Udruženje studenata sa hendikepom obezbedilo je podršku svih navedenih aktera, a u okviru sledećih aktivnosti će širom Srbije predstaviti predlog inkluzivih politika osobama zaposlenim u jedinicama lokalnih samouprava i edukovati ih da primenjuju iste.

Pokretanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika u konkurse jedinica lokalnih samouprava cilj je projekta podržanog od strane Beogradske otvorene škole.