Samo 14 jedinica lokalnih samouprava ima konkurse koji prepoznaju učenike i studente sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo je istraživanje sa ciljem uvida u postojeće konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja pokazali su da je broj lokalnih samouprava koje stipendiraju učenike i studente sa hendikepom prema blaže definisanim kriterijumima je veoma mali – samo 14 jedinica lokalnih samouprava ima konkurse koji prepoznaju učenike i studente sa hendikepom

Rezultati istraživanja, kao i analiza postojećih praktičnih politika I predlozi Udruženja za ublažene kriterijume za učenike I studente sa hendikepom u konkurisma za stipendije jedinica lokalnih samouprava mogu se pročitati u publikaciji Udruženja „Stipendije za učenike i studente sa hendikepom u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji”