NAŠ TIM

Upoznajte naš tim

Milan Janković

Izvršni direktor i tim menadžer

Diplomirani psiholog. 2014. diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Aktivan u Udruženju studenata sa hendikepom od 2011. godine. Pored funkcije izvršnog direktora obavlja zadatke projekt menadžera, facilitatora i savetnika.

Tel: +38163283616
E-mail: milan.jankovic@ush.rs

Ivana Banovački

Koordinatorka studentskog servisa podrške

Master politika socijalnog rada. Diplomirana specijalna edukatorka. Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2011. godine Aktivna u Udruženju studenata sa hendikepom od 2020. godine.

Tel:+38169730756
E-mail:ivana.banovacki@ush.rs

Katarina Kel

Koordinatorka za odnose s javnošću

Diplomirana novinarka. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2020. godine Aktivna u Udruženju studenata sa hendikepom od 2018. godine. Pored zadataka koordinacije poslova komunikacije i odnosa s javnošću u Udruženju studenata sa hendikepom obavlja zadatke facilitacije i projekt menadžmenta.

Tel:+38169730757
E-mail:katarina.kel@ush.rs

Miloš Selaković

Koordinator razvojnih programa

Inženjer bezbednosti. Diplomirao 2021. godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Aktivan u Udruženju studenata sa hendikepom od 2019. godine. Zadužen za razvoj programa zapošljavanja osoba sa hendikepom i razvoj omladinskih inkluzivnih politika.

Tel: +38169730749

E-mail: milos.selakovic@ush.rs

Vesna Vukas

Administrativno – finansijska menadžerka

Diplomirana ekonomistkinja, Diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi 2008. godine Aktivna u Udruženju studenata sa hendikepom od 2018. godine.

Tel: +381607307335

E-mail: vesna.vukas@ush.rs

Miroslav Abramović

Logistički asistent

Aktivan u Udruženju studenata sa hendikepom od 2021. godine.

 

E-mail: miroslav.abramovic@ush.rs

Jovana Novaković

Asistentkinja za odnose s javnošću i javno zagovaranje

Asistentkinja za odnose s javnošću i javno zagovaranje Studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Aktivna u Udruženju studenata sa hendikepom od novembra 2021. Zadužena za zadatke komunikacije s javnošću, održavanja društvenih mreža i aktivnosti u okviru javnog zagovaranja.

 

E-mail: jovana.novakovic@ush.rs