Vodič za ravnopravnu uključenost studenata sa hendikepom u visoko obrazovanje

Vodič za ravnopravnu uključenost studenata sa hendikepom u visoko obrazovanje nastao usled prepoznavanja potrebe za informisanjem i uvođenjem studenata sa hendikepom u akademski život. Na osnovu dosadašnjih iskustava, pokazalo se da brucoši, kao i maturanti, ali i aktivni studenti sa hendikepom često nisu u dovoljnoj meri informisani o svojim pravima ili načinu njihovog ostvarivanja.

 Svrha ovog Vodiča je da čitaoca upozna sa pravima studenata sa hendikepom od trenutka konkurisanja za prijemni ispit za upis na visokoškolsku ustanovu, kroz ceo tok studiranja, pa sve do završetka studija. Vodič ima za cilj osnaživanje i podizanje kapaciteta studenata sa hendikepom za samozastupanje i zagovaranje u ostvarivanju njihovih prava, identifikovanje diskriminacije, informisanje o afirmativnim merama, konkursima za studentske stipendije, smeštaj, studentskoj mobilnosti i dr. Osim toga, Vodič pruža informacije o načinima na koje studenti sa hendikepom mogu da se uključe u studentsku politiku, budu aktivni članovi akademske zajednice i učestvuju u aktivnostima omladinskih organizacija.

Powered By EmbedPress