Udruženje studenata sa hendikepom

Ravnopravni u obrazovanju

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 3 radionice za predstavnike političkih partija i pokreta radi podizanja njihovih kapaciteta za uključivanje mladih sa hendikepom u politički aktivizam, razvijanje inkluzivnih politika i adekvatanog pristupa osobama sa hendikepom u političkim programima.Ukupno 26 predstavnika

May 29, 2022

Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo je istraživanje sa ciljem uvida u postojeće konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja pokazali su da je broj lokalnih samouprava koje stipendiraju učenike i studente sa hendikepom prema

May 25, 2022

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 20. maja u gradskoj upravi grada Kraljeva konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji

May 20, 2022

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 18. maja EU info Pointu u Nišu konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji

May 18, 2022

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 26. aprila u Kulturnoj stanici SVILARA u Novom Sadu konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole,

April 26, 2022