Udruženje studenata sa hendikepom

Ravnopravni u obrazovanju

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

Saradnja sa Banca Intesom

Udruženje studenata sa hendikepom poziva svoje članove da se na osnovu potpisanog protokola o saradnji sa Banca Intesom prijave u Bazi kandidata koji traže posao.  Članovima Udruženja je omogućen pristup Bazi poslova Banke kao i mogućnost da samostalno učitaju profesionalne

October 26, 2022
Udruženje studenata sa hendikepom osnažilo političke partije i pokrete za uključivanje mladih sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 3 radionice za predstavnike političkih partija i pokreta radi podizanja njihovih kapaciteta za uključivanje mladih sa hendikepom u politički aktivizam, razvijanje inkluzivnih politika i adekvatanog pristupa osobama sa hendikepom u političkim programima. Ukupno 26

May 29, 2022
Samo 14 jedinica lokalnih samouprava ima konkurse koji prepoznaju učenike i studente sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo je istraživanje sa ciljem uvida u postojeće konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja pokazali su da je broj lokalnih samouprava koje stipendiraju učenike i studente sa hendikepom prema

May 25, 2022
Održana regionalna konferencija Udruženja studenata sa hendikepom u Kraljevu

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 20. maja u gradskoj upravi grada Kraljeva konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji

May 20, 2022
Održana regionalna konferencija Udruženja studenata sa hendikepom u Nišu

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 18. maja EU info Pointu u Nišu konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji

May 18, 2022