Održana regionalna konferencija Udruženja studenata sa hendikepom u Kraljevu

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 20. maja u gradskoj upravi grada Kraljeva konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.

Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji je cilj uspostavljanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika (ublaženih kriterijuma) u konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Pomoćnik gradonačelnika za ljudska prava i socijalna pitanja, Milun Jovanović, rekao da će Kraljevo usvojiti što pre odluku o usvajanju kriterijuma i da se posvećuje velika pažnja da Kraljevo bude pristupačno za sve građane. Potpredsednik SKONUS-a, Ognjen Obradović, istakao je da je na sastanku sa ministrom finansija Sinišom Malim dogovoreno da od sledeće školske godine osobe sa hendikepom koje upisuju master studije mogu biti na budžetu zahvaljujući upisu preko afirmativnih mera. O položaju osoba sa hendikepom pri ostvarivanju svojih prava govorila je lokalna ombudsmanka Ksenija Gočanin, o načinu na koji njena kancelarija ulaže napore da osobe sa hendikepom što pre ostvare svoja prava bez velikih zakonskih prepreka. Milan Janković, izvršni direktor Udruženja, skrenuo je pažnju na izazove prilikom zapošljavanja i o značaj podrške studentima uopšteno, a naročito studentima koje se zbog svoje vrste hendikepa susreću s velikim brojem barijera. Predstavljeni su i predlozi ublaženih kriterijuma za konkurse za stipendije jedinica lokalnih samouprava, a čije uvođenje Udruženje zagovara.

Kroz sve ove teme istaknuta je važnost da se usvoje dogovoreni ublaženi kriterijumi za učeničke i studentske stipendije za mlade sa hendikepom na lokalnom nivou.‼️

Udruženje će u narednom periodu biti organizovani treninge za osobe zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava u cilju njihovog osnaživanja za primenjivanje inkluzivnih politika i doprinošenje razvoju inkluzivnog društva.