Udruženje studenata sa hendikepom osnažilo političke partije i pokrete za uključivanje mladih sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 3 radionice za predstavnike političkih partija i pokreta radi podizanja njihovih kapaciteta za uključivanje mladih sa hendikepom u politički aktivizam, razvijanje inkluzivnih politika i adekvatanog pristupa osobama sa hendikepom u političkim programima.
Ukupno 26 predstavnika i predstavnica iz sedam političkih partija i pokreta učestvovalo je na radionicama Udruženja. Tom prilikom edukovani su o tome ko su sve osobe sa hendikepom, na koji način im obezbediti neophodnu podršku i zašto je ključno da unutar svojih političkih organizacija razviju inkluzivne politike koje će zagarantovati postojanje podrške za osobe sa hendikepom.
Sa političkim partijama i pokretima je Udruženje uspostavilo dogovor o potpisivanju sporazuma o saradnji kako bi u narednom periodu ovi subjekti bili posvećeni razvijanju i primeni inkluzivnih politika i obezbeđivanju podrške za osobe sa hendikepom.