IOPS – Inkluzivna omladinska platforma Srbije

Veličina slova:

IOPS-V.30Projekat je realizovan od 6. juna do 13. decembra 2013. godine, uz finansijku podršku Ministarstva omladine i sporta. Ideja projekta je osnaživanje mladih sa hendikepom za samozastupanje, promovisanje socijalne uključenosti, ljudskih prava i omladinskog aktivizma i učešće u aktivnostima omladinskih/studentskih organizacija i institucija.

 U okviru projekta je održan je trening za aktiviste i aktivistkinje Udruženja studenata sa hendikepom.

 

 

 

Organizovane su ulične akcije i radionice pod nazivom „Participacija mladih sa hendikepom u društvu“ u 15 lokalnih zajednica u Srbiji. Održano je takođe 15 javnih promotivnih događaja u lokalnim zajednicama u širom Srbije povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. U okviru ovog projekta održana je i tribina u KC Grad, gde su pored predstavnika Udruženja studenata sa hendikepom, učestvovali predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Krovne organizacije mladih Srbije i Studentske konferencije univerziteta Srbije.
Najznačajniji rezultati projekta su osnaženost 16 mladihsa hendikepom za promovisanje socijalne uključenosti, ljudskih prava i omladinskog aktivizma i učešće u aktivnostima omladinskih/studentskih organizacija i institucija a i smanjene su predrasude među opštom omladinskom populacijom o ovoj grupi mladih. Takođe, 206 aktivista i aktivistkinja omladinskih i studentskih organizacija i institucija u 15 opština u Srbijiosnaženi su da organizuju programe i aktivnosti u kojima će biti obezbeđeno ravnopravno učešće mladih sa hendikepom.

 

Galeriju slika možete pogledati ovde