Aktivnosti na završnoj manifestaciji u okviru projekta: "InkluzijaDA - generacija 2" finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije za otvoreno društvo

Veličina slova: