Konkurs za dodelu studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2017/2018 godinu

Veličina slova:

Drage i dragi,
Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja je raspisalo konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija. Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti sa hendikepom visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kojinisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Detalje konkursa i potrebnu dokumentaciju možete videti na linku
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Stipendije.pdf

Dokumentaciju je potrebno dostaviti Udruženju studenata sa hendikepom najkasnije do 1. novembra 2017. godine.