Održana zafršna konferencija "participacija mladih sa hendikepom"

Veličina slova:

Konferencija  “Participacija mladih sa hendikepom” održana je u četvrtak 30. marta u 10 časova u Press centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova 6/III.

Govorili su Ivana Antonijević, koordinatorka projekta RIOIS 2016, Milena Beočanin, pomoćnica sekretarke, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda,  Snežana Klašnja, pomoćnica ministra, Ministarstvo omladine i sporta,  Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje, Vladin tim za socijano uključivanje i smanjenje siromaštva SIPRU, Mian Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom i Tatjana Nikoić, članica UO Krovne organizacije mladih Srbije i predsedavajuća Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo.


Mladi sa hendikepom se zbog socijalnih barijera, diskriminacije, nedovoljne informisanosti i motivisanosti, suočavaju sa smanjenim mogućnostima za obrazovanje, lični razvoj i usavršavanje, samostalan i aktivan život. Neretko su isključeni iz aktivnosti  vršnjačke zajednice i nemaju mogućnost da koriste programe namenjene mladima. Upravo zbog toga projekat Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije - RIOIS 2016 je posvećen uključivanju mladih sa hendikepom u aktivnosti omladinskih organizacija i organizacija za mlade tako što su mladi sa hendikepom kroz radionice osnaženi za samozastupanje; mladi iz omladinskih organizacija i kancelarija za mlade su obučeni za organizovanje servisa podrške i vršnjačke podrške za mlade sa hendikepom i kroz inkluzivne aktivnosti u lokalnim zajendicama uticali su na  povećanje vidljivosti mladih sa hendikepom. Inkluzivne lokalne aktivnosti obuhvatale su i radionicu sa lokalnim medijima u šest gradova.


Na konferenciji su predstavljeni rezultati i iskustva mladih koji su obuhvaćeni projektom, uloga Ministarstva omladine i sporta, kancelarija za mlade, organizacija civilnog društva i mladih sa hendikepom u povećanju uključenosti mladih sa henikepom u društvo kroz aktivnosti kancelarija za mlade i organizacija mladih i za mlade. Biće dati zaključci i preporuke. 
Konferencija je organizovana u okviru projekta Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije RIOIS 2016 koji realizuje Udruženje studenata sa hednikepom u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i u partnerestvu sa KZM Subotica, KZM Obrenovac, KZM Novi Pazar, Centrom za građanski aktivizam Denizen iz Svrljiga i Omladinskim kreativnim centrom iz Jagodine.

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela.