Poslednje vesti

Udruženje studenata sa hendikepom te poziva na još jedan jednodnevni izlet. Ovog puta na Zlatibor. ⛰️🚐😁 Zlatiborsko jezero, Gostiljski vodopad,…

Dragi predstavnici kancelarija za mlade, Sa velikim zadovoljstvom vam šaljemo poziv da prijavite vašu kancelariju za mlade po pozivu „Poziv…

Ako želiš da utičeš na promene u društvu i budeš jedan/na od retkih, a pritom si spreman/na i da učiš,…

O nama

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup. Sledeći viziju „Jednake mogućnosti za sve“, Udruženje radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti.

Prijatelji i saradnici