Završna tribina projekta „Vršnjačko mentorstvo i omladinski inkluzivni timovi u lokalnoj zajednici“

Završna tribina projekta „Vršnjačko mentorstvo i omladinski inkluzivni timovi u lokalnoj zajednici“ održana je 3. decembra u hotelu Hilton.

Tribina je bila u vidu refleksije prethodna tri projekta Udruženja podržana od strane Ministarstva omladine i sporta u oviru kojih se Udruženje posvetilo osnaživanju srednjoškolaca sa hendikepom. Bilo je reči o rezultatima, aspektima održivosti projekta, ali i o izazovima koji su se pojavljivali u toku realizacije projekta. Takođe, Udruženje je podelilo sa prisutnima i planove za budućnost i zagovaračke inicijative koje za cilj imaju obezbeđivanje sistemske podške za mlade sa hendikepom.

Udruženje studenata sa hendikepom će nastaviti svakodnevno da se bori za poboljšanje položaja osoba sa hendikepom, ne samo 3.12. kada se obeležava Međunarodni dan osoba sa hendikepom.

Posebno se zahvaljujemo prijateljima iz hotela Hilton koji nam je omogućio da realizujemo tribinu i prepoznao važnost teme.