Radionice o društvenom aktivizmu za mlade sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je u toku marta u svojim prostorijama tri radionice za mlade sa hendikepom. 

Radionice su osnažile 25 mladih osoba sa hendikepom za planiranje i sprovođenje aktivističkih inicijativa, kao i za korišćenje svih raspoloživih resursa u realizaciji aktivističkih inicijativa.

Mladi sa hendikepom su upoznati sa vrstama aktivizma i konkretnih aktivističkih aktivnosti, kao i sa primerima različitih vrsta aktivističkog angažovanja. Približena su im i značenja ključnih termina koji su važni za bilo koju oblast aktivizma, ali i rad nezavisnih institucija koje im mogu biti saveznici. Takođe, imali su priliku da podele svoje ideje i ukažu na probleme koje bi voleli da reše aktivističkim angažovanjem.

Prezentovane su i prilike za aktivističko angažovanje u okviru projekata i aktivnosti Udruženja i najavljena je trodnevna Škola političkog aktivizma koja će biti održana od 8. do 10. aprila.