Позив на тренинг: Активизација омладинских организација за социјално укључивање младих са инвалидитетом/хендикепом

Удружење студената са хендикепом у партнерству са Форумом младих са инвалидитетом организује 3 тродневна тренинга на тему унапређења партиципације младих са инвалидитетом/хендикепом у омладинским активностима. Тренинг је намењен представницима организација цивилног друштва које раде са младима и за младе, као и представницима канцеларија за младе, а који су креатори програма за младе и активни реализатори активности.

Тренинг “Активизација омладинских организација за социјално укључивање младих са инвалидитетом/хендикепом” сензибилисаће и оснажити ангажоване у организацијама цивилног друштва и канцеларијама за младе за укључивање младих са инвалидитетом/хендикепом у редовне програме и активности.

Учесници и учеснице тренинга ће имати прилику да се упознају са основним начелима социјалне инлузије и социјалног укључивања кроз приступ људским правима, као и законодавством и правом у Србији, а биће представљени различити аспекти укључености особа са инвалидитетом/хендикепом у друштво (сервиси подршке, људска права, самостални живот) и значај организовања активности за младе које су прилагођене младима са инвалидитетом/хендикепом.

Током и након тренинга, очекује се да ће учесници и учеснице бити:

  • мотивисани за активизам и покретање иницијатива ка смањењу социјалне искључености младих са инвалидитетом/хендикепом
  • оснажени и мотивисани за заговарање људских права и друштвене укључености у локалној заједници
  • информисани о постојећим стратешким и законским оквирима за друштвену укљученост у Републици Србији (примарно у области анти-дискриминационих и омладинских политика, образовања и социјалних сервиса)
  • оснажени за локално акционо планирање, организовање и спровођење активности омладинских организација и институција на начин који у пуној мери обезбеђује укљученост младих са инвалидитетом/хендикепом
  • оснажени за иницирање и спровођење активности у области омладинске политике који су приступачне за младе са инвалидитетом/хендикепом

Датуми и локације одржавања тренинга, као и рокови за пријаву (по месту одржавања тренинга) су:

Нови Сад: 05.09-07.09. Рок за слање пријава је 30.08.

Врњачка Бања: 26.09-28.9. Рок за слање пријава је 15.09.

Београд: 9.10-11.10. Рок за слање пријава је 4.10.

Попуњени формулар послати на маил prijave@fmi.rs а пријавни формулар можете пронаћи на link

Организатори тренинга покривају трошкове превоза учесника који не станују у месту одржавања тренинга. Трошкови смештаја покривени су за учеснике који живе у местима преко 30 км удаљености од места одржавања тренинга, док су трошкови исхране и радних материјала покривени за све учеснике и учеснице тренинга.

Максимално се могу пријавити 2 представника исте организације.

Тренинзи су конципирани тако да буду регионалног карактера, што значи да ће се водити рачуна да се на сваком од њих окупе организације које делују у истим регионима, који су локацијски најближи месту одржавања тренинга.

Тренинзи представљају увод у наредну активност пројекта, када ће бити расписан јавни позив за омладинске организације и канцеларије за младе, а за доделу финансијских средстава за реализацију активности које укључују младе са инвалидитетом/хендикепом.

Тренинг се реализује у оквиру пројекта “Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом”, који се реализује у периоду јануар 2018-јун 2020. год. Пројекат се реализује у оквиру програма Европске Уније “Унапређење цивилног друштва и медијских програма 2016-2017”.

Пријатељи и сарадници