Poziv kancelarijama za mlade za podnošenje predloga za mini projekte

Dragi predstavnici kancelarija za mlade,

Sa velikim zadovoljstvom vam šaljemo poziv da prijavite vašu kancelariju za mlade po pozivu „Poziv kancelarijama za mlade za podnošenje predloga za lokalne inkluzivne akcije- mini projekte“ koji je deo projekta „Mladi u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom“.

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Nacionalnom kancelarijom za mlade i Beogradskim centrom za ljudska prava realizuje projekat „Mladi u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom“ koji je u okviru konkursa za ostvarivanja ciljeva Nacionalne strategije za mlade podržan od strane Ministarstva omladine i sporta, a čiji je cilj podizanje kapaciteta kancelarija za mlade osnaživanjem mladih sa hendikepom u lokalnim zajednicama za aktivno učešće mladih sa hendikepom u omladinskim aktivnostima u lokalnim zajednicama.

Realizacijom projekta je predviđena podrška kancelarijama za mlade kroz podržavanje aktivnosti u lokalnim zajednicama sa ciljem povećanja inkluzivnih praksi i osnaživanja mladih sa hendikepom koji će biti resurs kancelariji za mlade.

Projektom je predviđeno podržavanje 5 lokalnih inkluzivnih akcija-mini projekata koji će imati inkluzivan karakter i koje će uključivati mlade sa hendikepom.

Kancelarije za mlade mogu da prijave svoje predloge mini projekata sa ukupnim troškovma od 22.500,00 dinara.

Način podnošenja prijave:

Popunjen formular na linku poslati elektronskim putem na mejl adresu prijave@ush.rs najkasnije do petka 9.11.2018. u 23:59 h.

Kancelarije za mlade čiji predlozi mini projekata/akcija budu podržani biće obaveštene do ponedeljka 19.11.2018. godine. Istovremeno, kancelarijama čiji predlozi projekata budu podržani će biti poslate i Smernice za realizaciju, odnosno prihvatljive troškove, a koje će biti usklađene sa Smernicama Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

Trening za osnaživanje mladih sa hendikepom koji će biti uključeni u realizaciju mini projekata biće realizovan u periodu 4.-7. decembra 2018. godine.