Nagrađujemo aktivizam mladih sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom nagrađuje aktivizam mladih sa hendikepom! Spremili smo vredne nagrade za one koji se budu aktivistički angažovali, jer želimo da podstaknemo mlade sa hendikepom da se uključuju u takve aktivnosti i bore za svoja prava. Čekaju vas nagrade koje su u skladu s potrebama mladih ljudi- računare, tablete, vaučere za tehnologiju itd.

Pod društvenim aktivizam podrazumevamo:

·        angažovanje u aktivnostima koje se tiču socijalne inkluzije, ljudskih prava, ekologije..

·        pohađanje treninga i radionica koji su u vezi sa društvenim aktivizmom

·        učestvovanje u tribinama, okruglim stolovima, info štandovima, javnim akcijama, raspravama, webinarima o temama koje se tiču društvenog aktivizma

·        volontiranje u organizacijama koje se bave omladinskim radom i društvenim aktivizmom

·        učešće u radu omladinskih tela poput studentskog ili univerzitetskog parlamenta ili omladinskih odbora lokalne zajednice

·        pojavljivanje u medijima i govorenje o temama koje su društveno angažovane

·        učestvovanje u volonterskim akcijama koje su društveno angažovane

·        učestvovanje u zagovaračkim aktivnostima o ljudskim pravima

·        kreiranje i plasiranje  online sadržaja ili kreativnog sadržaja koji se bavi aktivističkim temama i podizanjem svesti  (društvene mreže, blogovi, jutjub…)

Ukoliko želite da se prijavite i potencijalno dobijete vrednu  nagradu, možete nam pisati na prijave@ush.rs . Potrebno je da nam napišete na koji način ste bili aktivistički angažovani i koj je tema u pitanju  i da opišete to iskustvo, kao i  da nam dostavite neki dokaz (fotografije, linkove, potvrdu nadležne osobe…), a ukoliko želite možete nam napisati i šta vas je pokrenulo, šta ste naučili i šta vam je bilo najznačajnije.

Nagrade ćemo dodeliti dva puta u toku godine, odnosno u julu i u decembru. Za prvi krug dodele nam se možete javljati do 30. juna.  Bodovaćemo vaše aktivnosti u skladu s nivoom angažovanja i tema, ali svakako prednost dajemo aktivizmu u oblasti socijalne inkluzije i prava osoba sa hendikepom.  Rang listu za prvi krug nagrađivanja objavićemo oko 5. jula i biće transparentna.

Mnogo je važno da mlade osobe sa hendikepom učestvuju ravnopravno u svim društvenim aktivnostima, da se bore za svoja prava, ali i da doprinose društvu. Udruženje studenata sa hendikepom kao omladinska organizacija želi da motiviše mlade koji su aktivni, uporni i posvećeni i koji žele da doprinesu poboljšavanju položaja osoba sa hendikepom.

Ništa o nama bez nas!