Okrugli sto Mladi sa hendikepom

Okrugli sto „Mladi sa hendikepom u visokom obrazovanju i društvu“ održan je u Gnezdu u okviru programa koji je podržao Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu. Razgovarali smo o položaju mladih sa hendikepom obradivši temu sa raznih gledišta.

Zoran Krčmar iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja govorio je o zakonskim okvirima koji se tiču studenata sa hendikepom. Svake godine postoji 90 mesta za upis studenata po afirmativnim merama, a novost je da će ta mesta od sledeće godine biti ravnomerno raspoređena na fakultetima. Načelnica u sektoru za saradnju sa Udruženjima Gradskog sekreterijata za socijalnu zaštitu pričala je o podršci koju sekretarijat pruža mladima sa hendikepom u vidu obezbeđivanja personalnih asistenata.

Viša savetnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić, upoznala je prisutne sa radom Poverenice i napretku u borbi za ravnopavnost. Takođe je i istakla neophodnost saradnje sa organizacijama civilnog sektora kako bi se diskriminacija lakše uočila i sprečila. Nedavno je na predlog USH-a Poverenica pokrenula inicijativu za izmenu Pravilnika Beogradskog Univerzita o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom.

Dekanka Fakulteta Digitalnih umetnosti Katarina Kaplarski, govorila je o projektu TRANS2VORK (TRANS2WORK) čiji je cilj bio olakšavanje tranzicije od fakulteta do zaposlenja mladima sa hendikepom, a napomenula je i da je sva asistivna tehnologija nabavljena u okviru projekta na raspolaganju za iznajmljivanje. Konslutantkinja  Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom, Mirela Avdagić predstavila je rad centra i prava mladih sa hendikepom kada je u pitanju studiranje naglasivši da situacija nije idealna, ali da je došlo do velikog napretka koji je pre desetak godina bio nezamisliv. Jelena Jocić iz Svetskog omladinskog talasa govorila je o saradnji sa USH-om i tome kako je Međunarodna studentska nedelja u Beogradu postala inkluzivna manifestacija.

Izvršni direktor USH-a, Milan Janković naveo je aktivnosti i vrednosti organizacije i naglasio da je održavanje okruglih stolova izuzetno značajno kako bi važni akteri društva razmenili iskustva i saznali nove stvari koje će doprineti kvalitetu njihovog rada.

Na kraju su svečano podeljeni sertifikati polaznicima kurseva stranih jezika USH-a i treninga za pisanje projekata. Hvala svim govornicima i gostima koji su bili na okruglom stolu, a u toku godine će ih biti još nekoliko!