Podrška Beogradske otvorene škole i Švedske

Rad Udruženja studenata sa hendikepom podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.