Održana regionalna konferencija Udruženja studenata sa hendikepom u Novom Sadu

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 26. aprila u Kulturnoj stanici SVILARA u Novom Sadu konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.

Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji je cilj uspostavljanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika (ublaženih kriterijuma) u konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Na konferenciji su govorili Pokrajinski zaštitnik građana prof. dr Zoran Pavlović, lokalni ombudsman grada Novog Sada Marina Popov Ivetić, izvršni direktor Udruženja Milan Janković i aktivistkinja Udruženja Vesna Vukas, a prisustvovali su predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine, kao i lokalni mediji.

Predstavljeni su rezultati istraživanja o konkursima za stipendije jedinca lokalnih samouprava koji su pokazali da samo 14 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji prepoznaju mlade sa hendikepom kao kategoriju mladih kojoj je neophodna podrška.

Osim toga, Milan Janković je ukazao na to ko su sve osobe sa hendikepom i da je broj osoba sa hendikepom mnogo veći od podataka iz poslednjeg popisa. Istaknuto je i da bi učenicima i studentima sa hendikepom ublaženi kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju bili izuzetno značajna podrška, jer oni imaju mnogo veće troškove od svojih vršnjaka, a sa druge strane i daleko izazovnije uslove studiranja usled kojih im je neretko nemoguće da imaju visok prosek ocena.

Predstavljeni su i predlozi ublaženih kriterijuma za konkurse za stipendije jedinica lokalnih samouprava, a čije uvođenje Udruženje zagovara.

Pokrajinski zaštitnik građana naveo je da smatra da bi kriterijumi trebalo da budu i blaži od predloženih i da obuhvate i grupe poput studentkinja koje su u drugom stanju. Predložio je da u inicijativu treba uključiti i Ministarstvo finansija koje bi moglo da uputi preporuke svim jedinicama lokalnih samouprava da budu fleksibilini kada je u pitanju dodeljivanje stipendija za učenike i studente sa hendikepom.

Lokalni ombudsman grada Novog Sada Marina Popov Ivetić naglasila je da je ova nezavisna institucija uvek na raspolaganju svim građanima i građankama i ohrabrila osobe sa hendikepom da prijave ukoliko su njihova prava ugrožena.

Konferencija je održana uz podršku EU info pointa iz Novog Sada i Kulturne stanice SVILARA

Udruženje će u narednom periodu održati još 2 regionalne konferencije, a nakon toga će biti organizovani treninzi za osobe zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava u cilju njihovog osnaživanja za primenjivanje inkluzivnih politika i doprinošenje razvoju inkluzivnog društva.