Održana regionalna konferencija Udruženja studenata sa hendikepom u Valjevu

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je 19. aprila u prostorijama Gradske uprave Valjeva konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.

Konferencija se realizovala u okviru projekta Udruženja podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji je cilj uspostavljanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika (ublaženih kriterijuma) u konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Na konferenciji su govorili izvršni direktor Udruženja Milan Janković, istraživač i politički analitičar Boban Stojanović i aktivistkinja Udruženja Jovana Novaković, a prisustvovali su predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz okoline Valjeva, kao i lokalni mediji..

Boban Stojanović predstavio je rezultate istraživanja o konkursima za stipendije jedinca lokalnih samouprava koji su pokazali da samo 14 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji prepoznaju mlade sa hendikepom kao kategoriju mladih kojoj je neophodna podrška.

Osim toga, Milan Janković je ukazao na to ko su sve osobe sa hendikepom i da je broj osoba sa hendikepom mnogo veći od podataka iz poslednjeg popisa. Istaknuto je i da bi učenicima i studentima sa hendikepom ublaženi kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju bili izuzetno značajna podrška, jer oni imaju mnogo veće troškove od svojih vršnjaka, a sa druge strane i daleko izazovnije uslove studiranja usled kojih im je neretko nemoguće da imaju visok prosek ocena.

Predstavljeni su i predlozi ublaženih kriterijuma za konkurse za stipendije jedinica lokalnih samouprava, a čije uvođenje Udruženje zagovara.

Udruženje će u narednom periodu održati još 4 regionalne konferencije, a nakon toga će biti organizovani treninzi za osobe zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava u cilju njihovog osnaživanja za primenjivanje inkluzivnih politika i doprinošenje razvoju inkluzivnog društva.