Održana Škola političkog aktivizma za mlade sa hendikepom

Trinaest članova i članica Udruženja studenata sa hendikepom imali su priliku da učestvuju u trodnevnoj Školi političkog aktivizma, održanoj u Vrnjačkoj Banji od 8. do 10. aprila

Na interaktivnim radionicama upoznali su se sa karakteristikama političkog sistema Srbije, kakva je uloga političkih institucija, kakav je partijski i izborni sistem. Na navedene teme govorili su stručnjaci iz tih oblasti, politikolozi: Boban Stojanović, Nikola Kosović i Miloš Hrkalović. 

Polaznici i polaznice su čuli nešto više o tipovima političkih režima koji postoje, zašto je demokratija ocenjena kao najbolji režim osmišljen do sada i pod koji tip političkog režima potpada Srbija. Bilo je reči o osnovnim karakteristikama političkog sistema u Srbiji, o političkim institucijama, nakon čega je usledio timski rad u kom su učesnici uz pomoć predavača došli do toga kakav je odnos među navedenim institucijama. 

Saznali su koje vrste izbornih sistema postoje i kakav je izborni sistem u Srbiji. Na aktuelnom primeru održanih izbora u Srbiji učesnici su komentarisali prednosti i mane uspostavljenog sistema, kao i o njegovoj ulozi u rasporedli političke moći. 

Bilo je reči i o razlici između pokreta i partija, o partijskim sistemima i o političkim partijama u Srbiji. Na osnovu dobijenih informacija učesnici i učesnice su uz pomoć predavača pokušali da pozicioniraju sve relevantne partije u Srbiji prema njihovoj ideologiji. 

Analizirajući programe određenog broja političkih partija u Srbiji polaznici i polaznice će u narednom periodu u timovima kreirati predloge dopune postojećih programa u oblasti prava osoba sa hendikepom, nakon čega će dobili savete kako da te predloge unaprede i kako da ih predstave političkim partijama.