Održana konferencija „Položaj učenika i studenata sa hendikepom“

Održali smo konferenciju „Položaj učenika i studenata sa hendikepom u Srbiji“ u okviru projekta „Dijalog za razvoj inkluzivnih politika u oblasti učeničkog i studentskog standrarda za učenike i studente sa hendikepom u lokalnim zajednicama“ koji je podržan od strane Evropske Unije kroz program Beogradske otvorene škole.

Govorili smo o nedostatku sistemske podrške za učenike i studente sa hendikepom i podelili rezultate istraživanja o konkursima za stipendije jedinica lokalnih samouprava. Bilo je reči i o tome zašto nedostatak inkluzivnih politika u konkursima za učeničke i studentske stipendije predstavlja vid diskriminacije. Minimalni nivo trenutne podrške koja postoji za mlade sa hendikepom doveo je do toga da su oni minimalno i uključeni u društvene aktivnosti u svim oblastima.

Na konferenciji su govorili izvršni direktor Udruženja Milan Janković, predstavnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Jelena Kotević, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zoran Krčmar, asistent razvojnih programa Udruženja studenata sa hendikepom Miloš Selaković i predsednica SKONUS-a Margareta Smiljanić.

Jedini način da se poveća nivo uključenosti mladih sa hendikepom u društvu jeste obezbeđivanje sistemskih vidova podrške. Udruženje će se kroz projekat u narednom periodu angažovati da kreira predlog inkluzivnih politika i nakon toga organizuje okrugle stolove s ključnim akterima kako bi se taj predlog finalizovao i kako bi jedinice lokalnih samouprava mogle da ga potencijalno usvoje. Takođe, Udruženje će organizovati i regionalne konferencije i edukacije za zaposlene u lokalnim samoupravama kako bi na adekvatan način primenjivali inkluzivne politike.