Inkluzivni stikeri

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ukoliko ste korisnici Telegrama
možete za komunikaciju upotrebljavati naše inkluzivne stikere! Oni su
nastali u okviru projekta „Mladi sa hendikepom u inkluzivnom društvu
kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje
mladih sa hendikepom“ koji realizovan u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava
i Nacionalnom kancelarijom za mlade, a uz podršku
Ministarstva omladine i sporta. Za sada je u pitanju 4 stikera, a uskoro
će i ostale ideje i crteži učesnika ovog projekta biti  pretvoreni u
stikere koji će biti dostupni na većem broju društvenih mreža.

Пријатељи и сарадници