Održana onlajn Akademija društvenog aktivizma za osobe sa hendikepom

Akademija društvenog aktivizma održana je u periodu od 27. aprila do 20. maja, a preko 50 osoba je učestvovalo na bar jednoj sesiji Akademije. Učesnici su se upoznali s konceptom društvenog aktivizma, pravima osoba sa hendikepom, ključnim međunarodnim i domaćim dokumentima koji se bave pravima osoba sa hendikepom, adekvatnom terminologijom, modelima pristupa osobama sa hendikepom, pojmovima socijalne inkluzije i socijalne zaštite, odnosima s javnošću i javnim nastupom, informacijama od javnog značaja, vezi između dostojanstva i ravnopravnosti i funkcionisanju organizacija. Osim predavača iz USH tima, učesnici su imali priliku i da slušaju sesije gostujućih predavača eksperata – dr Filipa Mirića, stručnog saradnika Pravnog Fakulteta u Nišu, Marije Stevuljević, trenerice u oblasti odnosa s javnošću i Bobana Stojanovića, politikologa i političkog analitičara. Polaznici Akademije su naveli da im je bilo izuzetno korisno i interesantno i da su stekli znanja koja će moći da primene u svom aktivističkom delovanju u lokalnoj zajednici.

Nadamo se da je svako od njih dobio i motivaciju i želju da se bori za ravnopravnost osoba sa hendikepom, ali i da doprinese podizanju svesti o osobama sa hendikepom na adekvatne načine. Osim edukovanja o aktivizmu i pravima osoba sa hendikepom, učesnici su imali priliku i da

doprinesu Akademiji, podele svoja iskustva i primere, ali i ideje za aktivističko angažovanje, a USH će pružiti podršku svima koji budu želeli da se aktiviraju u svojoj lokalnoj zajednici.

Spremamo vam još edukativnih aktivnosti, kao i jedan program o vrlo specifičnoj i interesantnoj temi, stoga nas pratite kako biste stigli da se prijavite na vreme, jer je u pitanju jedinstvena prilika!