Udruženje studenata sa hendikepom održalo niz sastanaka sa političkim partijama i pokretima

Udruženje studenata sa hendikepom održalo je niz sastanaka sa predstavnicima političkih partija i pokreta u okviru projekta Inkluzivne političke generacije mladih, podržanog od stane Beogradske otvorene škole kroz projekat Mladi i mediji za demokratski razvoj

Članovi tima Udruženja održali su sastanke sa predstavnicima Pokreta za preokret, Socijalidemokratske partije Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Srpskog pokreta Dveri, Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Socijalističke partije Srbije, Nove i Narodne Stranke. Na sastancima se razgovaralo o važnosti socijalne inkluzije koja počiva na sistemima podrške, adekvatnim konceptima i pristupu osobama sa hendikepom, kao i o načinima povećanja participacije osoba sa hendikepom na političkoj sceni. Udruženje je približilo važnosti adekvatne primene Konvencije UN o pravima osoba sa hendikepom i promene trenutnih koncepata koje osobe sa hendikepom posmatraju kao pasivne primaoce socijalne pomoći. 

Trenutno stanje na političkoj sceni ukazuje na to da političke partije i pokreti ne prepoznaju mlade sa hendikepom kao članove koji mogu biti aktivni i učestvovati u donošenju odluka ili predstavljati rad stranke dok stranačke omladine, zbog elitističkog pristupa, neinformisanosti i straha od nepoznatog ne uključuju mlade sa hendikepom u svoje aktivnosti. Udruženje studenata sa hendikepom će kroz aktivnosti usmerene na političke partije i pokrete senzibilisati političke aktere da uključuju mlade sa hendikepom kao ravnopravne i daju im prostor da se ostvare kao aktivisti u političkim aktivnostima.

Nastavak saradnje sa političkim akterima će obuhvatiti i radionice za predstavnike političkih partija i pokreta u cilju njihovog osnaživanja za kreiranje inkluzivnih politika koje će doprineti poboljšanju položaja osoba sa hendikepom i njihovoj aktivnoj participaciji u svim društvenim sferama, pa tako i u političkom životu.