POZIV ZA KANCELARIJE ZA MLADE – Trening Udruženja studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendiekpom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivnosti projekta „Vršnjačko mentorstvo i omladinski inkluzivni timovi u lokalnoj zajednici“, steknu nove veštine, znanja i poznanstva i doprinesu podizanju svesti o socijalnoj inkluziji i uključivanju srednjoškolaca sa hendikepom u društvene aktivnosti lokalne zajednice.

Šta podrazumeva učešće?

Učešće podrazumeva pohađanje trodnevnog treninga za vršnjačke edukatore koji će se održati ili u Vršcu od 5. do 7. oktobra ili na Zlatiboru od 18. do 20. oktobra. Na treningu ćete učestvovati zajedno sa srednjoškolcem/srednjoškolkom sa hendikepom iz svoje lokalne zajednice koje sami budete pozvali da se uključe u projekat. Predstavnik/ca Kancelarije za mlade i srednjoškolac, odnosno srednjoškolka sa hendikepom iz iste lokalne zajednice biće formirani u inkluzivne timove. Na treningu ćete biti edukovani o konceptu socijalne inkluzije i hendikepa, aktivizmu i pružanju podrške mladima sa hendikepom na prikladan način. Nakon treninga inkluzivni timovi iz lokalnih zajednica imaće zadatak.

Koji je vaš zadatak?

Potrebno je da pre treninga kontaktirate srednjoškolca ili srednjoškolku sa hendikepom iz svoje lokalne zajednice i motivišete ga/nju da se prijave i učestvuju na projektu. NAPOMENA: Osobe sa hendikepom ne moraju imati vidljiv hendikep, tako da osim osoba koje imaju motorički, vizuelni ili senzorni hendikep u ovu grupu spadaju i osobe koje imaju neku hroničnu bolest poput dijabetsa, retku genetsku bolest ili stanje, disleksiju ili disgrafiju, depresiju ili anksioznost, ako i osobe koje su lečene od raka. Nakon učestvovanja na jednom od trodnevnih treninga imaćete zadatak da u određenom periodu, a do početka decembra, zajednički organizujete aktivnost koja će za cilj imati promovisanje socijalne inkluzije. To može biti radionica u srednjoj školi koju pohađa srednjoškolac/ srednjoškolka, neka javna akcija ili kreiranje sadržaja za društvene mreže, možete biti kreativni! U realizaciji ovog svog zadatka imaćete kontinuiranu podršku vršnjačkog mentora ili mentorke. Mentorstvo podrazumeva usmeravanje u osmišljavanju zadatka, planiranju i realizaciji same aktivnosti!

Srednjoškolcima sa hendikepom treba da prosledite link za prijavu https://forms.gle/AG6JnvWF2RGCvYqQ7

Ko su srednjoškolci sa hendikepom?

Imajte na umu da su to osobe koje mogu imati oštećenje vida ili sluha, motorički ili senzorni hendikepom, ali takođe i hronične bolesti poput dijabetesa, genetske bolesti, ali i disleksiju, disgrafiju, depresiju ili anksioznost. Osim toga, to su i osobe koje su lečene od raka. U vašem okruženju ima mnogo više osoba sa hendikepom nego što ste to mislili. 🙂

Timeline projekta:

Trodnevni treninzi biće organiovani do polovine oktobra, a aktivnost inkluzivnog tima iz lokalne zajdnice treba da se realizuje do početka decembra.

Zašto je projekat važan?

Učešćem u projektu dorinosite osnaživanju srednjoškolaca i srednjoškolki sa hendikepom za aktivno uključivanje u sve društvene aktivnosti, ali i za nastavak obrazovanja. Takođe, neophodno je podizanje svesti lokalnih zajednica o pravima osoba sa hendikepom kako bi se pobedili stereotipi, neinformisanost i strah od nepoznatog. Pridružite nam se u zajedničkoj borbi za izjednačene uslove i ravnopravnost mladih sa hendikepom!

Rok za prijavu za Vršac je 30. septembar, a za Zlatibor 10. oktobar.

Za sve informacije možete se javiti koordinatorki projekta Katarini Kel na katarina.kel@ush.rs ili

069/730757.

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta