Istrazivanja

Утицај текућих реформи високог образовања на студирање и квалитет академског живота студената и студенткиња са хендикепом

У оквиру пројекта “Унапређивање социјалне димензије европског простора високог образовања у југоисточној Европи” Удружење студената са хендикепом са партнерским организацијама из Македоније и Црне Горе спроводи истраживање о утицају текућих реформи високог образовања на студирање и квалитет академског живота студената и студенткиња са хендикепом. Истраживањем ће бити обухваћени универзитетски центри у Македонији, Црној Гори и […]

Хендикеп је питање људских права

Истраживање је Удружење студената са хендикепом спровело међу особама са хендикепом у периоду од новембра 2005. до фебруара 2006. године. Циљ овог истраживања био је да се испитају искуства и лични ставови особа са хендикепом према дискриминацији на основу хендикепа и према борби против дискриминације крозразличите видове правне помоћи. Истраживање је обављено на узорку добијеном […]

Регионални извештај – унапређивање социјалне димензије у југоисточној Европи

Значајне реформе високог образовања у југоисточној Европи почеле су у претходној деценији укључивањем земаља региона у Болоњски процес. Пут и начин на који се ове реформе спроводе у југоисточној Европи не обезбеђују оквир за квалитетно и потпуно доступно високо образовање недовољно заступљеним групама, укључујући и студенте и студенткиње са хендикепом. Србија, Црна Гора и Македонија […]

Пријатељи и сарадници