Istrazivanja

Uticaj tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom

U okviru projekta “Unapređivanje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” Udruženje studenata sa hendikepom sa partnerskim organizacijama iz Makedonije i Crne Gore sprovodi istraživanje o uticaju tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom. Istraživanjem će biti obuhvaćeni univerzitetski centri u Makedoniji, Crnoj Gori i […]

Hendikep je pitanje ljudskih prava

Istraživanje je Udruženje studenata sa hendikepom sprovelo među osobama sa hendikepom u periodu od novembra 2005. do februara 2006. godine. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva i lični stavovi osoba sa hendikepom prema diskriminaciji na osnovu hendikepa i prema borbi protiv diskriminacije krozrazličite vidove pravne pomoći. Istraživanje je obavljeno na uzorku dobijenom […]

Regionalni izveštaj – unapređivanje socijalne dimenzije u jugoistočnoj Evropi

Značajne reforme visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi počele su u prethodnoj deceniji uključivanjem zemalja regiona u Bolonjski proces. Put i način na koji se ove reforme sprovode u jugoistočnoj Evropi ne obezbeđuju okvir za kvalitetno i potpuno dostupno visoko obrazovanje nedovoljno zastupljenim grupama, uključujući i studente i studentkinje sa hendikepom. Srbija, Crna Gora i Makedonija […]

Prijatelji i saradnici