PRAVA

Право на рад

Izvod iz “Pravo na rad osoba sa hendikepom – Asistivne tehnologije u Srbiji„[1], autorka Ivanka Jovanović, izvršna direktorka, Nacionalna organizacija osoba sa hendikepom Srbije Osobe sa hendikepom u različitim delovima sveta, na različite načine i u različitom procentu participiraju u svetu rada. Usled postojanja brojnih prepreka u društvu, veliki broj osoba sa hendikepom koje žele […]

Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Извод из “Право на рад особа са инвалидитетом-Асистивне технологије у Србији„, ауторка Марианне Сцхулзе, консултанткиња у области људских права.Нетранспарентност људских права особа са инвалидитетом резултат је, с једне стране, чињенице да је у споразумима о људским правима инвалидитет обухваћен изразом ”друге околности”. Листа основа по којима је забрањена дискриминација укључује: „расу, боју коже, пол, језик, религију, […]

Пријатељи и сарадници