ПОЗИВ ЗА ШКОЛУ МЛАДИХ ЛИДЕРА СА ХЕНДИКЕПОМ

Ако желиш да утичеш на промене у друштву и будеш један/на од ретких, а притом си спреман/на и да учиш, стичеш нове вештине, кроз дружење са вршњацима напредујеш и упознаш нове особе, размениш и прошириш своја искуства и самостално радиш на личном развоју, додатно имаш и потребу да знањем и ангажовањем активно мењаш друштво у којем живиш пријави се у Школу за младе лидере!
Форум младих са инвалидитетом у партнерству са Удружењем студената са хендикепом позивају младе са инвалидитетом/хендикепом широм Србије да се пријаве на јединствен едукативни програм:

                  “ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ/ХЕНДИКЕПОМ”

Школа је намењена младим појединкама и појединцима са инвалидитетом/хендикепом (старости 15-35 година) који желе да допринесу променама у својим локалним заједницама и раде на личном развоју.
Кроз интерактиван приступ и искуствено учење овај програм доприноси оснаживању младих лидера и лидерки са инвалидитетон/хендикепом у области самозаступања, политичке партиципације, социјалног укључивања, антидискриминације и лидерских вештина као личних особина за обављање активне улоге у друштвеним и омладинским активностима.
Динамика Школе је осмишљена као циклус обука које ће оснажити, освестити и сензибилисати учеснике за укључивање у процесе доношење одлука и друштвених активности у локалној заједници, а и шире.
Кључне области обука су:
1. Инклузивна омладинска политика, остваривање загарантованих права и учешће младих са инвалидитетом/хендикепом у друштвеним процесима;
2. Јавно заговарање и јавни наступ;
3. Дигиталне и медијске вештине у активизму.

Сваки од циклуса обука ће трајати 3 дана, у периоду реализације од 3 месеца, и биће одржан на различитим локацијама у новембру, децембру, и јануару месецу, о чему ћемо изабране полазнике Школе накнадно обавестити.
Током и након тренинга, очекује се да ће млади лидери са инвалидитетом/хендикепом бити:
 мотивисани за активизам и покретање иницијатива ка повећању партиципације младих са хендикепом;
 обучени за самозаступање и заговарање људских права и друштвене одговорности;

информисани о постојећим стратешким и законским оквирима за друштвену укљученост и њихову примену;
 стручни за локално акционо планирање, организовање и спровођење активности омладинских организација и институција на начин који у пуној мери обезбеђује укљученост младих са хендикепом;
 у стању да иницирају и спроводе активности у области омладинске политике који су доступне за младе са хендикепом;
 обучени за коришћење социјалних мрежа у заговарачким активностима и побољшању положаја особа са хендикепом;
 оснажени да организују инцијативе и активности у локалним заједницама;
 спремни да своје циљеве спроведу у дела.

Организатори покривају трошкове превоза, смештаја на бази пуног пансиона, исхране и обезбеђивања радних материјала за све учеснике и учеснице, укључујући и њихове персоналне асистенте/асистенткиње.
За особе које евентуално долазе својим колима организатори рефундирају трошкове превоза у износу од 17 динара по пређеном километру, с тим што је потребно да најмање три особе дође истим возилом. За реализацију рефундације потребно је узети готовински рачун за гориво. Пројектни тим покрива трошкове ангажовања персоналног/е асистента/киње младима са инвалидитетом/хендикепом којима је потребна за учешће у раду, радне материјале у различитим форматима (на основу претходно исказаних потреба – електронски, увећана штампа, Брајево писмо…) и остале облике прилагођавања индивидуалним начинима функционисања (уколико су претходно јасно назначени у пријавном формулару који следи у наставку).

Број места за полазнике и полазнице Школе је ограничен, а биће изабране особе из већег броја различитих места у Републици Србији.

Очекујемо да нам Prijavni formular пошаљете на адресу prijave@fmi.rs најкасније до 15.новембра 2018. године.
За све додатне информације можете нам се обратити на мејл office@ush.rs и на бројеве телефона 011 39 101 06 или 069 730 755.

 

Пријатељи и сарадници