POZIV ZA ŠKOLU MLADIH LIDERA SA HENDIKEPOM

Ako želiš da utičeš na promene u društvu i budeš jedan/na od retkih, a pritom si spreman/na i da učiš, stičeš nove veštine, kroz druženje sa vršnjacima napreduješ i upoznaš nove osobe, razmeniš i proširiš svoja iskustva i samostalno radiš na ličnom razvoju, dodatno imaš i potrebu da znanjem i angažovanjem aktivno menjaš društvo u kojem živiš prijavi se u Školu za mlade lidere!
Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom pozivaju mlade sa invaliditetom/hendikepom širom Srbije da se prijave na jedinstven edukativni program:

                  “ŠKOLA ZA MLADE LIDERE SA INVALIDITETOM/HENDIKEPOM”

Škola je namenjena mladim pojedinkama i pojedincima sa invaliditetom/hendikepom (starosti 15-35 godina) koji žele da doprinesu promenama u svojim lokalnim zajednicama i rade na ličnom razvoju.
Kroz interaktivan pristup i iskustveno učenje ovaj program doprinosi osnaživanju mladih lidera i liderki sa invaliditeton/hendikepom u oblasti samozastupanja, političke participacije, socijalnog uključivanja, antidiskriminacije i liderskih veština kao ličnih osobina za obavljanje aktivne uloge u društvenim i omladinskim aktivnostima.
Dinamika Škole je osmišljena kao ciklus obuka koje će osnažiti, osvestiti i senzibilisati učesnike za uključivanje u procese donošenje odluka i društvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici, a i šire.
Ključne oblasti obuka su:
1. Inkluzivna omladinska politika, ostvarivanje zagarantovanih prava i učešće mladih sa invaliditetom/hendikepom u društvenim procesima;
2. Javno zagovaranje i javni nastup;
3. Digitalne i medijske veštine u aktivizmu.

Svaki od ciklusa obuka će trajati 3 dana, u periodu realizacije od 3 meseca, i biće održan na različitim lokacijama u novembru, decembru, i januaru mesecu, o čemu ćemo izabrane polaznike Škole naknadno obavestiti.
Tokom i nakon treninga, očekuje se da će mladi lideri sa invaliditetom/hendikepom biti:
 motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka povećanju participacije mladih sa hendikepom;
 obučeni za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene odgovornosti;

informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost i njihovu primenu;
 stručni za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom;
 u stanju da iniciraju i sprovode aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom;
 obučeni za korišćenje socijalnih mreža u zagovaračkim aktivnostima i poboljšanju položaja osoba sa hendikepom;
 osnaženi da organizuju incijative i aktivnosti u lokalnim zajednicama;
 spremni da svoje ciljeve sprovedu u dela.

Organizatori pokrivaju troškove prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona, ishrane i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice, uključujući i njihove personalne asistente/asistentkinje.
Za osobe koje eventualno dolaze svojim kolima organizatori refundiraju troškove prevoza u iznosu od 17 dinara po pređenom kilometru, s tim što je potrebno da najmanje tri osobe dođe istim vozilom. Za realizaciju refundacije potrebno je uzeti gotovinski račun za gorivo. Projektni tim pokriva troškove angažovanja personalnog/e asistenta/kinje mladima sa invaliditetom/hendikepom kojima je potrebna za učešće u radu, radne materijale u različitim formatima (na osnovu prethodno iskazanih potreba – elektronski, uvećana štampa, Brajevo pismo…) i ostale oblike prilagođavanja individualnim načinima funkcionisanja (ukoliko su prethodno jasno naznačeni u prijavnom formularu koji sledi u nastavku).

Broj mesta za polaznike i polaznice Škole je ograničen, a biće izabrane osobe iz većeg broja različitih mesta u Republici Srbiji.

Očekujemo da nam Prijavni formular pošaljete na adresu prijave@fmi.rs najkasnije do 15.novembra 2018. godine.
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na mejl office@ush.rs i na brojeve telefona 011 39 101 06 ili 069 730 755.

 

Prijatelji i saradnici