Okrugli sto Mladi sa hendikepom

Okrugli sto „Mladi sa hendikepom u visokom obrazovanju i društvu“ održan
je u Gnezdu u okviru programa koji je podržao Gradski sekretarijat za
socijalnu zaštitu. Razgovarali smo o položaju mladih sa hendikepom
obradivši temu sa raznih gledišta. Zoran Krčmar iz Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja govorio je o zakonskim okvirima
koji se tiču studenata sa hendikepom. Svake godine postoji 90 mesta za
upis studenata po afirmativnim merama, a novost je da će ta mesta od
sledeće godine biti ravnomerno raspoređena na fakultetima. Načellnica u
sektoru za saradnju sa Udruženjima Gradskog sekreterijata za socijalnu
zaštitu pričala je o podršci koju sekretarijat pruža mladima sa
hendikepom u vidu obezbeđivanja personalnih asistenata. Viša savetnica
Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić, upoznala je
prisutne sa radom Poverenice i napretku u borbi za ravnopavnost. Takođe
je i istakla neophodnost saradnje sa organizacijama civilnog sektora
kako bi se diskriminacija lakše uočila i sprečila. Nedavno je na predlog
USH-a Poverenica pokrenula inicijativu za izmenu Pravilnika Beogradskog
Univerzita o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom. Dekanka
Fakulteta Digitalnih umetnosti Katarina Kaplarski, govorila je o
projektu TRANS2NJORk čiji je cilj bio olakšavanje tranzicije od fakulteta
do zaposlenja mladima sa hendikepom, a napomenula je i da je sva
asistivna tehnologija nabavljena u okviru projekta na raspolaganju za
iznajmljivanje. Konslutantkinja Univerzitetskog centra za studente sa
hendikepom, Mirela Avdagić predstavila je rad centra i prava mladih sa
hendikepom kada je u pitanju studiranje naglasivši da situacija nije
idealna, ali da je došlo do velikog napretka koji je pre desetak godina
bio nezamisliv. Jelena Jocić iz Svetskog omladinskog talasa govorila je
o saradnji sa USH-om i tome kako je Međunarodna studentska nedelja u
Beogradu postala inkluzivna manifestacija. Izvršni direktor USH-a, Milan
Janković naveo je aktivnosti i vrednosti organizacije i naglasio da je
održavanje okruglih stolova izuzetno značajno kako bi važni akteri
društva razmenili iskustva i saznali nove stvari koje će doprineti
kvalitetu njihovog rada. Na kraju su svečano podeljeni sertifikati
polaznicima kurseva stranih jezika USH-a i treninga za pisanje
projekata. Hvala svim govornicima i gostima koji su bili na okruglom
stolu, a u toku godine će ih biti još nekoliko!

Prijatelji i saradnici