Конференција „Друштвени и политички положај особа са хендикепом“

Конференција „Друштвени и политички положај особа са хендикепом“ одржана је данас у УНС-овом прес центру, а говорници су били:

– Милан Јанковић, извршни директор Удружења студената са хендикепом

– Никола Ристовић,  адвокат

– Бобан Стојановић, политички аналитичар

 

Особе са хендикепом у Србији имају изузетно неповољан положај, а корен проблема је недостатак свести и то што доносиоци одлука не препознају велики број особа са хендикепом као људе којима је неопходна подршка. Последица неупућености и недостатка свести друштва је дискриминација и обесправљеност милион особа са хендикепом у Србији које не остварују право на подршку која им је неопходна за свакоднено функционисање.

Извршни директор Удружења, Милан Јанковић указао је на то да без адекватне подршке, особе са хендикепом немају могућност да остваре ниједно од осталих права. У Србији се примењује концепт инвалидитета и у свим категоријама инвалидитета има мање од 300.000 особа, а по попису становништва из 2011. године, заједно са тежим облицима хроничних стања, има скоро 570.000 особа, односно мање од 7%.  У друштвеној реалности то значи да око 65% особа са хендикепом није препознато кроз признавање права на подршку. У питању су најчешће особе које имају невидљив хендикеп- хроничне болести и стања, канцер, дислексију, дисграфију, анксиозност, депресију, епилепсију итд.

Адвокат Никола Ристовић је као особа оштећеног слуха која се ослања на читање с усана поделио своја искуства наилажења на баријере у обављању свог посла због мере за сузбијање пандемије која се тиче ношења маски.  Такође се и осврнуо на правна акта која би требало да спречавају дискриминацију особа са хендикепом, али се услед недостатка свести не примењују и погрешно интерпретирају, а то су Устав, Европска конвенција о људским правима, Конвенција Уједињених нација о правима особа са хендикепом, Закон о забрани дискриминације, Закон о спречавању дискриминације особа са хендикепом. Осим тога, Комитет Уједињених нација је Србији дао препоруку да се превод речи disability треба проширити са инвалидитета како би све особе којима је неопходна подршка, а нису препознате категоријом инвалидитета могле да остваре своја основна права. Препорука је и неопходност стручног усавршавања и оспособљавања свих органа власти да на адекватан начин примењују правне акте.

Политички аналитичар Бобан Стојановић навео је да су резулати истраживања УСХ-а о начину на који политичке партије у својим програмима перципирају особе са хендикепом поражавајући. Мали број партија у својим програмима препознаје проблеме с којим се суочавају особе са хендикепом у Србији, а ретко која је те проблеме анализирала и понудила решења. Бобан је такође и истакао да теме политичког живота треба да буду животне теме и да полтичари треба да се баве тиме како живи обични свет и који су проблеми маргинализованих група. Услови за партиципацију особа са хендикепом су изузетно ограничени, а организационе форме на нивоу партија које и била задужене за пружање подршке особама са хендикепом готово да не постоје, а ако и постоје онда не посматрају ове људе као равноправне.

 

Удружење студената са хендикепом као академска организација осећа дужност да подиже свест доносиоцима одлука и општој јавности и због тога ће у оквиру новог пројекта радити на информисању и едуковању политичких партија које утичу на креирање јавног мњења и истицање проблема који су актуелни.

У току реализације овог пројекта биће организоване и активности оснаживања, едуковања и мотивисања особа са хендикепом да активно учествују у друштву и политичком животу, а Бобан Стојановић ће бити предавач школе политичке партиципације за особе са хендикепом која ће се одиграти ове године.

Данашња конференција била је увод у кампању подизања свести о правима особа са хендикепом која ће се спроводити током целе године.

Позивамо вас да пратите наше активности и пружите нам подршку у борби за инклузивно друштво!

 

 

Пријатељи и сарадници