Poslednje vesti

Pozivamo vas da se prijavite za Školu političke participacije za osobe sa hendikepom koju će držati MA politikolog Boban Stojanović!…

Akademija društvenog aktivizma održana je u periodu od 27. aprila do 20. maja, a preko 50 osoba je učestvovalo na…

Pozivamo vas da se prijavite za onlajn akademiju društvenog aktivizma za osobe sa hendikepom koja će se odigrati putem platforme…

O nama

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup. Sledeći viziju „Jednake mogućnosti za sve“, Udruženje radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti.

Prijatelji i saradnici