Тренинг за медије

Удружење студената са хендикепом реализовалo је тренинг “Улога медија у подизању свести о позицији особа са инвалидитетом/хендикепом у друштву” у Ужицу 7-oг, односно у Новом Пазару 13. септембра.

У оквиру радионице учесници су имали прилику да се упознају са:

– основним принципима концепта социјалне инклузије;

– комуникацијом са особама са инвалидитетом/хендикепом и

– моделима у приступу особама са инвалидитетом/хендикепом.

Активност је реализована у оквиру пројекта “Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом”, који спроводе Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, SeConS групом за развојну иницијативу и Удружењем за младе Србије. Пројекат се реализује у периоду од јануара 2018. до јуна 2020. године и има за циљ унапређење грађанске партиципације младих са инвалидитетом/хендикепом путем развоја дигиталне и медијске писмености.

Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније ”Унапређење цивилног друштва и медијских програма 2016-2017”.

    

Пријатељи и сарадници