Људска права

Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Нетранспарентност људских права особа са инвалидитетом резултат је, с једне стране, чињенице да је у споразумима о људским правима инвалидитет обухваћен изразом ”друге околности”.
Право на рад

Извод из “Право на рад особа са хендикепом - Асистивне технологије у Србији"[1], ауторка Иванка Јовановић, извршна директорка, Национална организација особа са хендикепом Србије Особе са хендикепом у различитим деловима света, на различите начине и у различитом проценту партиципирају у свету рада. Услед постојања бројних препрека у друштву, велики број особа са хендикепом које желе да раде, немају ту могућност. Због тога особе са хендикепом спадају у најсиромашније, најнеобразованије и економски најзависније слојеве друштва и често су суочене са разним облицима дискриминације и кршења људских права широм света. Међународна организација рада процењује да је у свету приближно 386 милиона радно активних особа са хендикепом старости између 15 и 64 године. Јасно је да економски раст може да доведе до повећања запошљавања и да законска регулатива може да подстакне послодавце да користе вештине и потенцијале особа са хендикепом унутар постојећих националних услова.

  • Facebook

  • Пријатељи и сарадници