Тим

Милан Јанковић

Извршни директор
моб: +381 63 283 616
e-mail: milan.jankovic@ush.rs

Зорана Станојловић

Координаторка активистичког центра
моб: +381 69 730 757
e-mail: zorana.stanojlovic@ush.rs

Марина Лукић

координаторка развојних програма
моб: +381 69 730 755
e-mail: marina.lukic@ush.rs

Лана Николић

Асистенткиња за инклузивну културу и уметност
e-mail: milanka.lana.nikolic©ush.rs

Бојана Димитријевић

Истраживач-аналитичарка за укључивање младих са хендикепом
e-mail: bojana.dimitrijevic@ush.rs

Ивана Антонијевић

сарадница за инклузивне омладинске политике
ivana.antonijevic@ush.rs

Јована Јекић

асистенткиња студентске подршке
моб: 069 730 759
e-mail: jovana.jekic@ush.rs

  • Facebook

  • Пријатељи и сарадници