Tim

Milan Janković

Izvršni direktor
mob: +381 63 283 616
e-mail: milan.jankovic@ush.rs

Zorana Stanojlović

Koordinatorka aktivističkog centra
mob: +381 69 730 757
e-mail: zorana.stanojlovic@ush.rs

Marina Lukić

koordinatorka razvojnih programa
mob: +381 69 730 755
e-mail: marina.lukic@ush.rs

Lana Nikolić

Asistentkinja za inkluzivnu kulturu i umetnost
e-mail: milanka.lana.nikolic©ush.rs

Bojana Dimitrijević

Istraživač-analitičarka za uključivanje mladih sa hendikepom
e-mail: bojana.dimitrijevic@ush.rs

Ivana Antonijević

saradnica za inkluzivne omladinske politike
ivana.antonijevic@ush.rs

Jovana Jekić

asistentkinja studentske podrške
mob: 069 730 759
e-mail: jovana.jekic@ush.rs

  • Facebook

  • Prijatelji i saradnici