Tim

Milan Janković

Izvršni direktor
mob: +381 63 283 616
e-mail: milan.jankovic@ush.rs

Katarina Kel

Koordinatorka za odnose sa javnošću
e-mail: katarina.kel@ush.rs

Jovana Jekić

asistentkinja studentske podrške
mob: 069 730 759
e-mail: jovana.jekic@ush.rs

Marina Lukić

saradnica za razvojne projekte
mob: 069 730 755
e-mail:marina.lukic@ush.rs

Bojana Dimitrijević

Istraživač-analitičarka za uključivanje mladih sa hendikepom
e-mail: bojana.dimitrijevic@ush.rs

Ivana Antonijević

saradnica za inkluzivne omladinske politike
ivana.antonijevic@ush.rs

 

  • Facebook

  • Prijatelji i saradnici