Сервиси подршке

Поред рада на измени законодавства у циљу стварања позитивних законских услова за живот и школовање без дискриминације особа са хендикепом, Удружење студената са хендикепом (УСХ) се бави и непосредним радом са корисницима и корисницама кроз програме неформалног образовања и сервисе подршке.

Прилагођавање пријемних испита

Средњошколци и средњошколке са хендикепом који су заинтересовани за наставак образовања, тј. уписивање факултета или високе школе, могу да се обрате Удружењу студената са хендикепом са жељом да сазнају које могућности нуди факултет/висока школа за који су се определили. Уколико је потребна адаптација начина полагања пријемних испита, Удружење се обраћа одређеној високошколској установи са тим захтевом. Такве врсте препрека се углавном успешно превазилазе. Најчешће заступљени вид подршке при полагању пријемног испита јесте прилагођавање теста будућим студентима са делимично оштећеним видом. Захтева се да тест буде одштампан увеличано, фонтом који је особи најпогоднији за читање. Онима који имају потпуно оштећен вид, факултет обезбеђује асистента или асистенткињу који током пријемног испита кандидату пружа подршку.

Заступање студената и студенткиња са хендикепом

Заступање подразумева комуникацију са управама факултета, универзитета, високих школа, надлежних градских секретаријата и министарстава, као и осталих институција, у циљу пружања подршке студентима у формулисању проблема и захтева у дописима, предавање дописа надлежним институцијама итд. Студенти имају највише потреба када је у питању ослобађање трошкова школарине и регулисање статуса на факултету. С обзиром на то да Министарство просвете и науке Републике Србије од школске 2008/2009. године издаје упутство за упис студената припадника мањинских група ван уписне квоте, очекивано је да то постане и редовна пракса. Међутим, то није случај, те се још увек управи сваког факултета и високе школе мора обраћати појединачно, у име сваког студента. Као одговор на сваку молбу, Министарство просвете даје препоруку високошколској установи да одређеног студента или студенткињу упише ван квоте или омогући ослобађање плаћања школарине „у складу са својим могућностима“. Исход је, углавном, позитиван, мада још увек није стопроцентан.

Доступност литературе

Студенти са оштећеним видом током школовања наилазе на препреке, како приликом самосталног кретања, тако и приликом учења. Литература у доступном облику се ретко може наћи на факултетима Универзитета у Београду. Изузетак је Правни факултет који ову препреку премостио ’унутрашњом политиком’, односно правилником којим се омогућавају уџбеници у електронском формату студентима и студенткињама овог факултета. Велики проблем у омогућавању литературе у електронском облику представља бојазан аутора да се њихово дело не злоупотреби. Стога су студенти Правног факултета у обавези да се, неким обликом уговора, обавежу да ће ауторска права поштовати.
Студенти и студенткиње којима су књиге у електронском формату неопходне за квалитетно студирање, на различите начине покушавају да превазиђу ову баријеру. Један од начина јесте и скенирање и пребацивање текста у рачунару читљив облик од стране колега и колегиница. Неколико студената који имају оштећење вида користи овај вид подршке Удружења. Наравно, овакав начин је далеко дуготрајнији и компликованији од тога да се студентима омогући да користе материјал који је већ припремљен за штампу.

„Стипендије за изједначавање могућности“

Удружење студената са хендикепом је 2002. године покренуло иницијативу за доделу „Стипендија за изједначавање могућности“ како би се бруцошима и студентима са хендикепом пружила могућност да унапреде своје школовање добијањем стипендија по олакшаним условима. Узимајући у обзир неравноправност током уписа и студија, ова стипендија у многоме олакшава превазилажење препрека на које наилазе бруцоши и студенти са хендикепом. Стипендија се додељује свим студентима и студенткињама са хендикепом који студирају на трошку буџета Републике Србије и први пут су уписали одређену годину студија. Удружење посредује између студената и банке која, у сарадњи са Министарством просвете, обезбеђује стипендије. У случају потребе за тим, УСХ заступа кандидате који сматрају да су оштећени при одлуци о одобрењу стипендије. У име оних који сматрају да постоји основ, УСХ подноси жалбу надлежној институцији.

Асистенција у настави

УСХ је покренуло пилот пројекат „Сервис асистенције у високом образовању“ у оквиру којег студенти факултета у Крагујевцу, Нишу и Београду пружају асистенцију у настави колегама са хендикепом. Вршњачка подршка подразумева асистенцију у кретању до и са факултета, обезбеђивању и прилагођавању литературе, узимању бележака, пријављивању испита и сл.
У току су припреме неких нових сервиса подршке који ће бити на располагању студентима и студенткињама са хендикепом.

  • Facebook

    Error:Error validating access token: The user has not authorized application 406362656509338.

  • Пријатељи и сарадници