Регионални извештај – унапређивање социјалне димензије у југоисточној Европи

Значајне реформе високог образовања у југоисточној Европи почеле су у претходној деценији укључивањем земаља региона у Болоњски процес. Пут и начин на који се ове реформе спроводе у југоисточној Европи не обезбеђују оквир за квалитетно и потпуно доступно високо образовање недовољно заступљеним групама, укључујући и студенте и студенткиње са хендикепом. Србија, Црна Гора и Македонија спроводе различите практичне политике подршке одређеним групама студената као што су студенти са хендикепом, али још увек нису развиле националне стратегије за унапређивање социјалне димензије Болоњског процеса, као што је било препоручено од стране Радне групе за Социјалну Димензију након састанка министара одговорних за високо образовање у Бергену.
У оквиру пројекта „Унапређивање социјалне димензије Европског простора високог образовања у Југоисточној Европи“ партнерске организације су истраживале начин на који актуелни правци и механизми реформи који се користе у оквиру Болоњског процеса у Србији, Црној Гори и Македонији утичу на квалитет студија и академски живот студената и студенткиња са хендикепом, као и студената из других недовољно заступљених група (запослени студенти и студенти родитељи у све три државе и припадници националних мањина у Македонији). Резултати истраживања промовисани су путем округлих столова, састанака са управама високошколских установа, представницима министарстава надлежних за образовање и другим релевантним заинтересованим странама у свакој земљи, као и медијским наступима, и подржавају настојања партнерских организација да иницирају и развију дијалог о стварању националних стратегија за развој социјалне димензије између релевантних актера високог образовања у њиховим државама.
Уз приоритете процеса прикључивања ЕУ у изабраним земљама и обавезе које проистичу из укључености у Болоњски процес, пројекат “Унапређивање социјалне димензије Европског простора високог образовања у југоисточној Европи” представља корак напред у борби за једнаке могућности и залагање за инклузивно високо образовање у региону југоисточне Европе.

Пријатељи и сарадници