О нама

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ ЗА СВЕ!

Удружење студената са хендикепом (УСХ) је невладина, нестраначка, непрофитна организација која се бори за остваривање и поштовање људских права и изједначавање могућности младих и студената са хендикепом кроз креирање услова за инклузивно формално и неформално образовање и примену социјалног модела приступа хендикепу. УСХ је једна од првих организација у Србији која окупља младе људе са различитим типовима хендикепа, без обзира на медицинску дијагнозу, као и младе људе без хендикепа кроз инклузивни, цросс-дисабилитy приступ.

Следећи визију „Једнаке могућности за све“, Удружење ради на изградњи цивилног друштва заснованог на једнаким могућностима и равноправности свих грађана и грађанки, ненасиљу, недискриминацији, поштовању људских права без обзира на различитости, друштвеној укључености и одговорности.

Област деловања организације

УСХ реализује активности у оквиру неколико програмских линија:

 • Сервиси подршке за студенте са хендикепом;
 • Оснаживање младих са хендикепом кроз програме неформалног образовања;
 • Инклузивна култура и уметност;
 • Антидискриминација и људска права;
 • Промотивне и заговарачке активности;
 • Психосоцијална подршка и оснаживање младих са хендикепом;
 • Инклузивни омладински активизам
 • Активистички центар

Активности УСХ-а карактеришу следећи принципи: социјални модел приступа хендикепу наспрам медицинском и милосрдном моделу приступа хендикепу, антидискриминација, поштовање различитости и људских права, изградња цивилног друштва, једнаке могућности и равноправност, друштвена укљученост и одговорност и инклузивно и неформално образовање.

Сервиси подршке за студенте са хендикепом

У оквиру програма сервис подршке УСХ студентима пружа низ различитих видова помоћи. У оквиру овог програма студенти имају подршку кроз сервисирање у процесу остваривања стипендија, уписа година студија, примену афирмативних мера подршке, заговарање за подршку студентима на високошколским установама. Као повремене видове подршке УСХ студентима са хендикепом организује прилагођавање литературе у приступачном формату, сервисе персоналне и академске асистенције и организује комби превоз.

Оснаживање младих са хендикепом кроз програме неформалног образовања

Овај програм се у највећој мери реализује кроз Т-групе, односно интерактивне радионице у оквиру тренинга који су конципирани из више различитих модула. У оквиру овог програма спроводе се и истраживања положаја младих са хендикепом у образовном систему Србије, а чланови и чланице УСХ-а учествују у процесима креирања практичних политика инклузивног образовања као и у процесу реформи система образовања и васпитања које спроводи Министарство просвете. Поред тога, УСХ доприноси креирању и примени инклузивних методологија у оквиру програма неформалног образовања других организација.

Антидискриминација и људска права

Програм Антидискриминација и људска права обухвата активности које се реализују у сарадњи са партнерским организацијама у оквиру Коалиције против дискриминације и другим партнерским организацијама које имају карактер омладинских или студентских организација. Континуирано промовисање принципа људских права и равноправности, истраживање и праћење дискриминаторске праксе у Србији и измену законодавства у циљу стварања повољних законских оквира за живот без дискриминације и креирање инклузивног друштва су одреднице овог програма. Чланице Коалиције против дискриминације јавно, на заједничкој конференцији за медије, презентују своје годишње извештаје о положају мањинских група чија права заступају.

Психосоцијална подршка и оснаживање младих са хендикепом

Кроз Програм психосоцијалне подршке и оснаживања, млади са хендикепом имају могућност да учествују у различитим радионицама и саветовањима. Кроз овај програм спроводе се психолошко саветовалиште, лифе цоацхинг и вршњачка едукација, а млади са хендикепом имају прилику да раде са другим младима који су им вршњаци или су у истој животној ситуацији (исти тип хендикепа, долазе из сличне средине итд).

Инклузивна култура и уметност

Програм Инклузивна култура и уметност – промоција људских права кроз културу и уметност. Окосница програма је дугорочни пројекат инклузивног омладинског часописа за људска права, хендикеп, друштво и културу: ЛООПИНГ, започетог 2006. године. У оквиру овог програма реализована прва свеска инклузивног стрипа. Такође, форум театар као позоришна техника је значајан сегмент овог програма.

Инклузивни омладински активизам

У оквиру програма омладински активизам се реализује низ активности које омогућавају мобилизацију заинтересованих особа са хендикепом и особа без хендикепа да се укључе у рад УСХ-а. Највећи значај за овајпрограм има функционисање Активистичког центра УСХ-а, као и континуирана реализација пројекта “ИНКЛУЗИЈАДА”.

Промотивне и заговарачке активности

Кроз програм промотивне и заговарачке активности у највећој мери се остварује ПР функција рада УСХ-а. У оквиру овог програма функционишу канали комуникације организације (интернет сајтови, фејсбук странице, фејсбук групе, јутјуб канал и мејлинг листе), организују се јавне промотивне активности, конференције, трибине и чланови УСХ-а учествују у јавним активностима које организују други друштвени субјекти.

Успешност реализованих програма потврђена је чињеницом да релевантни чиниоци, државне институције, организације и донатори, препознају Удружење студената са хендикепом као значајног партнера у процесу креирања политика, закона и програма у областима којима се Удружење бави. Представници/е УСХ учествовали су у раду на Закону о забрани дискриминације, Закону о студентском организовању, Закону о основама система образовања и васпитања, креирању Националне стратегије за младе (у оквиру радне групе за образовање);  резултати неколико истраживања УСХ-а о положају младих са хендикепом коришћени су приликом израде текста НСМ (публикације УСХ-а: Хендикеп је питање људских права, 2006; Положај младих са хендикепом у средњем образовању, 2007; Промоција инклузивног високог образовања у ЈугоисточнојЕвропи, 2006, цитиране су на стр. 14 Националне стратегије за младе). Удружење као своје највеће достигнуће види чињеницу да су кроз програме и пројекте УСХ-а бројни млади људи са хендикепом широм Србије мотивисани да наставе своје образовање, упишу факултете или оснују своје организације.

Identifikacija

Matični broj: 17280627
Pun naziv preduzeća: Udruženje studenata sa hendikepom Beograd
Skraćeni naziv preduzeća: USH
PTT broj i naziv mesta: 11000 Beograd
Ulica i broj: Dimitrija Tucovića 49
Tekući račun: 170-11092-09
Poreski identifikacioni broj: 100062261
Šifra delatnosti: 91330
Broj potvrde PDV-a: 155096767
Broj telefona: 011/39 101 06
Broj faksa: 011/39 101 06
Udruženje studenata sa hendikepom nije obveznik PDV-a

Pador

Udruženje studenata sa hendikepom je registrovano u PADOR bazi podataka. Ova baza, kojom upravlja EuropeAid, sadrži informacije o organizacijama koje apliciraju za grantove Evropske komisije u oblasti spoljne pomoći.

 • Facebook

  Error:Error validating access token: The user has not authorized application 406362656509338.

 • Пријатељи и сарадници