Корисне информације

Студентски сервис

Инклузивно образовање

Инклузивно високо образовање је механизам за обезбеђивање једнаких могућности за особе са хендикепом у свим сегментима свакодневног живота – запошљавање, лични развој, учествовање у локалним заједницама итд. Инклузивно високо образовање унапредиће и социјалну инклузију и кохезију уопште.
Значајне реформе високог образовања у региону југоисточне Европе почеле су у претходној деценији укључивањем земаља региона у Болоњски процес. Инклузивно образовање мора бити укључено у све области деловања и активности у оквиру Болоњског процеса пре свега, али и у организацију високог образовања уопште. Сви релевантни актери морају бити свесни свих аспеката социјалне димензије, укључујући хендикеп, и своје одговорности у спровођењу инклузивног високог образовања.

Удружење студената са хендикепом од свог оснивања активно ради на успостављању инклузивног образовања на свим нивоима.

У складу са тим пружа различите видове подршке студентима са хендикепом, што за циљ има квалитетније образовање и бољи стандард студената, као и средњошколцима са хендикепом кроз информисање и подстицање да наставе школовање на факултетима и високим школама.

Такође, путем различитих пројектних активности и јавних наступа, подстиче инклузивно основно образовање оснажујући локалне самоуправе и наставно особље да активно раде на побољшању квалитета основног образовања и васпитања ученика са било којим обликом хендикепа кроз обезбеђивање услова за спровођење програма инклузивног образовања и васпитања.

 • Facebook

  Error:Error validating access token: The user has not authorized application 406362656509338.

 • Корисни линкови

  Организације и удружења

  Univerziteti i факултетi

 • Београдски универзитет
 • Нишки univerzitet
 • Новосадски универзитет
 • Крагујевачки универзитет
 • Здравствене установе

  Ministarstva

 • Пријатељи и сарадници