Инфо сесија у Ужицу – “Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом”

Форум младих са инвалидитетом и Удружење студената са хендикепом вас позивају на инфо сесију:

“Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом”

Четвртак, 06. септембар 2018, 14:30х

Ужице, Регионални Центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52

Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, СеЦонС групом за развојну иницијативу и Удружењем за младе Србије, започео је реализацију пројекта “Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом”, који се реализује у периоду јануар 2018 – јун 2020. год. Пројекат има за циљ унапређење грађанске партиципације младих са инвалидитетом/хендикепом путем развоја дигиталне и медијске писмености.

Пројекат почива на претпоставци да повећана дигитална писменост ствара више шанси младима да активно учествују у друштвеном и политичком животу, да се повезује са другим особама, траже или обављају посао, креативно користе слободно време. Стога је на почетку пројекта спроведено истраживање са следећим циљевима:

да покаже степен дигиталне писмености/ компетентности младих особа са инвалидитетом/хендикепом и њихову праксу у коришћењу дигиталних технологија,
да представи облике друштвеног активизма младих са инвалидитетом/хендикепом, посебно онлајн активизма,
да провери претпоставку да су млади који боље владају технологијама и алатима у дигиталној сфери активнији у друштвеном и политичком животу.
Овим поводом, позивамо вас на инфо сесију на којој ћемо представити резултате истраживања о дигиталној писмености и активизму младих са инвалидитетом/хендикепом, али и наредне активности пројекта које ће директно укључивати младе са инвалидитетом/хендикепом.

Наиме, наредне пројектне активности омогућиће циљној групи стицање знања и вештина у области дигиталне и медијске писмености, понудити обуке за развој лидерских вештина, поспешити развој удружења за младе у области друштвеног укључивања, пружити финансијску подршку мањим пројектима, али и јачати капацитете медија за квалитетно и одговорно новинарство кроз ширење свести подршке младима са инвалидитетом/хендикепом у контексту позитивног развоја, критичког приступа и примера добрих пракси.

На инфо сесију се можете пријавити достављањем основних контакт података путем е-маила prijave@fmi.rs са назнаком “Пријава за инфо сесију” или путем телефона 011 32 20 632, најкасније до понедељка, 03. септембра 2018.

Дигитална писменост има за циљ развој дигиталне компетенције, под којом се подразумевају кључне способности за дугорочно учење уз поседовање способности за поуздану и критичку употребу електронских медија за посао, одмор и комуникацију. Ове компетенције се односе на логичко и критичко размишљање, на висок ниво вештине управљања информацијама и на добро развијене вештине комуникације. Дигитална компетенција препозната је као једна од 8 основних компетенција неопходних за доживотно учење и сматра се трансверзалном вештином јер помоћу ње се стичу и развијају и остале вештине. Имајући на уму да се савремено друштво све више заснива на информацији и знању, неопходно је да грађани, користећи се дигиталним технологијама, што је више могуће управљају својим животима; људе је неопходно охрабрити да активно учествују у друштву и утичу у доношењу одлука које се тичу њихових живота, а које би истовремено требало да подстичу узајамно разумевање.

Истовремено, концепт медијске писмености полази од медија као извора информација и забаве, али за њих треба усвојити или освестити многа различита знања и вештине. Конкретно, медијска писменост развија техничке вештине (способност приступа медијима), критичке (разумевање медијских садржаја, способност њиховог тумачења и критичког вредновања) те практичне (способност стварања медијских порука). Оне омогућавају да медији буду схваћени на добар начин, без стереотипа, прихваћени у друштву које их пажљиво и критички посматра.

Тим УСХ&ФМИ

Пројекат је подржала Европска унија у оквиру “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Пријатељи и сарадници