Studentski servis

Veličina slova:

Inkluzivno obrazovanje

Inkluzivno visoko obrazovanje je mehanizam za obezbeđivanje jednakih mogućnosti za osobe sa hendikepom u svim segmentima svakodnevnog života – zapošljavanje, lični razvoj, učestvovanje u lokalnim zajednicama itd. Inkluzivno visoko obrazovanje unaprediće i socijalnu inkluziju i koheziju uopšte.

Značajne reforme visokog obrazovanja u regionu jugoistočne Evrope počele su u prethodnoj deceniji uključivanjem zemalja regiona u Bolonjski proces. Inkluzivno obrazovanje mora biti uključeno u sve oblasti delovanja i aktivnosti u okviru Bolonjskog procesa pre svega, ali i u organizaciju visokog obrazovanja uopšte. Svi relevantni akteri moraju biti svesni svih aspekata socijalne dimenzije, uključujući hendikep, i svoje odgovornosti u sprovođenju inkluzivnog visokog obrazovanja.

Udruženje studenata sa hendikepom od svog osnivanja aktivno radi na uspostavljanju inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima.

U skladu sa tim pruža različite vidove podrške studentima sa hendikepom, što za cilj ima kvalitetnije obrazovanje i bolji standard studenata, kao i srednjoškolcima sa hendikepom kroz informisanje i podsticanje da nastave školovanje na fakultetima i visokim školama.

Takođe, putem različitih projektnih aktivnosti i javnih nastupa, podstiče inkluzivno osnovno obrazovanje osnažujući lokalne samouprave i nastavno osoblje da aktivno rade na poboljšanju kvaliteta osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenika sa bilo kojim oblikom hendikepa kroz obezbeđivanje uslova za sprovođenje programa inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja.