Mreže

Veličina slova:

Mreža mladih i studenata sa hendikepom jugoistočne Evrope

Mreža mladih i studenata sa hendikepom jugoistočne Evrope je osnovana 2004. godine sa ciljem da radi na poboljšanju položaja mladih i studenata sa hendikepom u regionu jugoistočne Evrope.
Mrežu za sada čine četiri organizacije koje paralelno - svaka u svojoj zemlji - sprovode aktivnosti koje doprinose boljem položaju mladih i studenata sa hendikepom.
Mreža mladih i studenata sa hendikepom jugoistočne Evrope

 

Koalicija protiv diskriminacije

Udruženje studenata sa hendikepom je deo Koalicije protiv diskriminacije zajedno sa još sedam organizacija koje se bave zaštitom prava različitih marginalizovanih i manjinskih grupa. Koalicija protiv diskriminacije je formirana da bi informisala javnost i skrenula pažnju na različite slučajeve diskriminacije, a u cilju podržavanja uvođenja i primene antidiskriminacionih zakona u našem pravnom sistemu.

Koalicija protiv diskriminacije